Tarinapöytä on osallistavaa, musiikkipitoista pöytäteatteria, joka tukee ikäihmisten psykososiaalista kuntoutusta. Se harjoittaa muistia, virkistää ja auttaa luomaan kontakteja toisiin ihmisiin. Perusidea on yksinkertainen: Tarinapöydän vetäjä kokoaa osallistujat yhteisen pöydän ääreen kertomaan ja kuuntelemaan tarinoita. Musiikin ja visuaalisten virikkeiden avulla luodaan taikapiiri, joka saa muistot elämään ja mielikuvituksen laukkaamaan.

Tarinoiden syntyä edesautetaan strukturoitujen kysymysten, leikkimielisten pelien ja moniaistisen virikemateriaalin avulla. Käytämme muun muassa valokuvia, esineitä, äänimaailmaa, nukkeja, kangastilkkuja, tuoksupurkkeja, tunnusteltavia materiaaleja ja sanakortteja. Tarjoamme pieniä elämyksen hetkiä, joista jää osallistujille myös konkreettisia muistoja, kuten tilanteesta otettu valokuva tai puhtaaksi kirjoitettu tarina.

Olemme kehittäneet Tarinapöydän helpottamaan ikäihmisten usein kokemaa yksinäisyyttä. Yksinäisyyden on todettu heikentävän muistitoimintoja, elämänlaatua ja toimintakykyä. Pahimmassa tapauksessa se saattaa johtaa ennenaikaisen laitoshoidon tarpeeseen tai jopa kuolemaan.  Edes ympärivuorokautinen hoito ei kuitenkaan auta, ellei ympärillä oleviin ihmisiin pysty syystä tai toisesta luomaan yhteyttä. Hoitohenkilökunta tiedostaa, että ikäihmisten psykososiaalista toimintakykyä tulisi aktivoida, mutta he eivät useinkaan ehdi suunnitella sitä tukevia harjoituksia kiireisen hoitotyön ohessa.

Taiteellisen toiminnan kuntouttava ja sosiaalista toimintakykyä tukeva vaikutus on vahvistettu monissa tutkimuksissa. Erityisesti musiikin säännöllinen harrastaminen voi lievittää ja hidastaa muistisairauksien oireita.  Erilaisia taidetyöpajoja onkin toteutettu hoitolaitoksissa menestyksellisesti viime vuosina, mutta toiminnan säännöllinen jatkuminen on usein osoittautunut vaikeaksi. Juuri tähän haasteeseen Tarinapöytä pyrkii vastaamaan tarjoamalla matalan kynnyksen taidelähtöistä toimintaa, joka on helppo juurruttaa hoitolaitosten ja palvelukeskusten arkeen.

Tarinapöytä perustuu yhteisötaiteen ja osallistavan taiteen traditioon, missä ei tavoitella taidokasta lopputulosta, vaan yhdessä tekemisen iloa ja siitä syntyviä elämyksiä.  Tarinapöytä toteutuu aina osallistujien ehdoilla. Siksi virikemateriaalit ja ohjaamisen muodot vaihtelevat ryhmästä riippuen. Hyödynnämme taiteellista ammattitaitoamme kehittääksemme helposti lähestyttäviä, ohjattuja tehtäviä, joiden kautta jokainen voi osallistua yhteiseen luovaan prosessiin omien halujensa ja kuntonsa mukaan.

Aktiiviryhmille tarjoamme erilaisia virikkeitä omaehtoiseen luovaan tarinaniskentään tai omaelämäkerralliseen muisteluun. Lisätoiveesta tallennamme pöydän ääressä kerrotut tarinat, kirjoitamme ne puhtaaksi ja taitamme kauniiksi vihkoseksi, joka jää osallistujien muistoksi. Muistiryhmissä pyrimme aktivoimaan muistoja ja mielikuvitusta moniaististen kokemusten avulla.

Tarinapöytä tarjoaakin useita erilaisia kattauksia osallistujien kunnon, kiinnostuksen ja toiveiden mukaan.

Tarkoituksena on myös, että hoitajat tai omatoimiset seniorit pystyvät halutessaan omatoimisesti jatkamaan taiteilija-vetäjien käynnistämää toimintaa. Kehitämme sitä varten yksinkertaistetun Tarinapöydän omatoimipaketin, johon sisältyy koulutusta, välineitä sekä henkilö- ja laitoskohtaista konsultointia. Omatoimipaketteja on saatavilla syksystä 2017 alkaen Tarinapöytäkäyntien yhteydessä.

Ota yhteyttä: 040 593 3963 tai tarinapoyta@gmail.com

Tarinapöytä, laatikoita
Tarinapöydän laatikoita punaisella samettipöytäliinalla. Mitäköhän laatikoihin on kätketty?